Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

Nedir?

COVID-19 başta olmak üzere, idrarda normalde olmaması gereken maddelerin atılımı ile seyreden hastalıkların ön tanı ve klinik takibinde kullanılan, idrarın köpürmesi ile gerçekleşen ve bu nedenle “köpük testi” olarak tanımlanan özel bir idrar testidir.

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti ile

Neye Bakılır?

Virüsler; kendilerine ait genetik yapılar, protein yapılar ve bu protein yapıların alt dizilimleri olan amino asit yapılar içeren, sadece mikroskop ile görülebilen enfeksiyon etkenleridir. Covid-19 hastalığına sebep olan virüs (Sars Cov-2 ) de kendine ait bir genetik yapısı, protein ve amino asit yapıları olan bir RNA virüsüdür.

Sars Cov-2 vücuda girer girmez hızla çoğalır. Bu esnada henüz klinik semptomlar, akciğer bulguları oluşmadan, vücutta metabolik ve kimyasal bazı değişiklikler oluşturmaya başlar. Bu değişikliklerin bir kısmı kan, idrar vb. testler ile takip edilebilir.

Vücuttaki virüs yükü arttıkça virüse ait yapılar, virüse ait yapılara ait metabolitler ve virüsün dolaylı olarak sebep olduğu sorunlara bağlı olarak oluşan bazı maddeler idrar ile de atılmaya başlar. Atılım hızı virüsün enfeksiyon yeteneği, bireye bulaşan virüsün sayısı, kişinin immün sisteminin gücü, kişinin metabolizması ve sahip olduğu diğer hastalıkları ile doğrudan alakalıdır.

Foaming test içerisinde bulunan ve laboratuvarda özel olarak hazırlanan reaktan (MSK), hem virüse ait bazı maddelerle ve bu maddelere ait metabolitlerle hem de virüsün ikincil olarak sebep olduğu, idrarda normalde olmaması gereken bazı maddelerle reaksiyona girer ve test tüpünün içerisinde bulunan numune idrar köpürür. Köpürme oranı vücuttaki virüs yükü ile doğru orantılı olarak artar. Virüs yükü az olan kişilerde daha az köpük, daha fazla olan kişilerde ise daha fazla köpük oluşur.

COVID-19 tanısı konmuş olan hastalarda ve COVID-19 geçirmemiş sağlıklı bireylerde yapılan laboratuvar çalışmalarında elde edilen veriler sonucunda, test tüpü üzerinde bir renk skalası meydana getirilmiştir. Foaming test sonuçları bu renk skalasına göre değerlendirilir.

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

Foaming Test İle;

Enfekte olan kişiler 15 sn. gibi kısa bir sürede belirlenir, tedavileri hızlı başlatılabilir ve hızlı iyileşmeleri sağlanır.

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

Kolay uygulanır

Kan alınmasına veya PCR testlerindeki gibi zorlayıcı boğaz ve burun sürüntüleri alınmasına gerek yoktur.

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

Sağlık Bakanlığı onaylı

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti, ürün takip sistemi'ne kayıtlıdır ve CE beyanı ve ISO sertifikaları mevcuttur.

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

Ekonomik test

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti maliyeti PCR testlerine kıyasla daha düşüktür ve kolay uygulanır, hızlı sonuç alınır.

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

Nasıl Kullanılır?

COVID-19 Tarama Test Kiti Kullanımı İçin İdrar Numunesinin Alınması ve Testin Kullanımı:

* Dikkat: SARS Cov-2 ‘ye ait maddeler ve metabolitleri, bireyin metabolizması ve enfeksiyonun şiddetine göre İdrardan atılacağı için özellikle şiddetli olmayan vakalarda, idrarda günün her saati aynı konsantrasyonda bulunmayabilir. Bu nedenle test yapacak bireyler için en ideal numune, mesanelerinde en az 1 saat beklemiş olan idrardır. Bu örneğin sabah kalktıktan sonra verilecek 2.idrar olabilir. Fiziksel olarak ağır işlerle uğraşan bireylerde ise idrar numunesi en az 6 saatlik dinlenme sürecinden sonra alınmalıdır. Alınan idrar numunesi dinlenme sürecinde yapılan ilk idrar olmamalıdır. Gebelerde test yapılırken idrarla atılan ve normalde olmaması gereken maddelerin varlığı mutlaka ekarte edilmelidir. Sonda takılı bireylerin idrar numuneleri ise, sondaya ait torba ve hortum tamamen boşaltıldıktan sonra gelen ilk idrardan alınmalıdır. İdrar sondasından alınan numunelerde yanlışlıkla sondanın su içeren balon tüp kısmından alınmamasına özen gösterilmelidir. Sonda değiştirilmesi söz konusu değilse mevcut idrar torbasındaki idrar çok iyi bir şekilde karıştırılarak numune alınmalıdır. Cinsel ilişkiyi takiben yapılacak ilk idrar test için kullanılmamalıdır.

** Dikkat: Tüp içerisinde bulunan vakumun etkisi ile idrar kabı içerisindeki numune, test tüpü içerisine dolmaya başlar. İdrarın tüp üzerinde bulunan siyah çizgi hizasına tam olarak gelip gelmediği mutlaka kontrol edilmelidir. Tüp içerisindeki vakum, testin kullanıldığı yerdeki rakım nedeni ile nadiren de olsa idrar miktarının siyah çizginin altında veya üstünde olmasına sebep olabilir.Böyle bir durumda; Test tüpü kapak kısmı altta kalacak şekilde dik konuma getirilmeli, eğer test tüpü içerisindeki idrar seviyesi siyah çizginin üzerinde ise Foaming Test kutusunda yer alan enjektör ile test tüpü içerisindeki idrar seviyesi siyah çizgiye gelene kadar bir miktar idrar çekilmelidir. Eğer test tüpü içerisindeki idrarın seviyesi siyah çizginin altında ise de yine enjektör vasıtası ile idrar kabından bir miktar idrar alınarak test tüpü içerisindeki idrar miktarı siyah çizgiye gelene kadar idrar eklenmelidir. Test tüpünün kapak kısmındaki plastik çukur alan enjektör iğnesinin batırılacağı alandır. Bu işlem yapıldıktan sonra test yapılmaya devam edilebilir.
Ürün Tanıtımı
Foaming Test Nasıl Kullanılır?
Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

Sonuç Değerlendirme Grafiği

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti
Kırmızı Bölge : İdrarda yoğun virüs yükü (ve/veya idrarda bulunmaması gereken maddeler) olduğunu gösteren “ciddi” klinik tablodur. Bu bireylerin derhal tam donanımlı bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Herhangi bir semptomu olmasa dahi bu kişiler mutlaka hem Covid-19 hem de üriner sistem bozuklukları açısından detaylı olarak değerlendirilmelidir.
Turuncu Bölge : İdrarda artmış virüs yükü (ve/veya idrarda bulunmaması gereken maddeler) olduğunu gösteren “olumsuz” klinik tablodur. Bu bireylerin derhal tam donanımlı bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir ve hem Covid-19 açısından hem de üriner sistem bozuklukları açısından değerlendirilmesi gereklidir.
Sarı Bölge : İdrarda az miktarda virüs yükü (ve/veya idrarda bulunmaması gereken maddeler) olduğunu gösteren “şüpheli” klinik tablodur. Bu bireylerin takip edilmesi gerekmektedir.
Yeşil Bölge : İdrarda viral yük yok. “Olumlu” klinik tablodur. Covid-19 pozitif olduğu tespit edilerek tedaviye başlanan hastalara köpük testi yapıldığında sonucun yeşil bölgede olması tedavi sürecinin başarılı olduğu ve vücuttaki virüs yükünün ortadan kalktığı şeklinde yorumlanır.


Kullanım Kılavuzunu İncele

Covid-19 Şüphesini 15 sn. İçinde Giderir ve Toplum Sağlığı Risklerini Azaltmaya Yardımcı Olur.

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

Hangi Durumlarda Kullanılabilir?

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

Bazı klinik bulguları olan ancak henüz COVID-19 olup olmadığı netleşmemiş, inkübasyon periyodundaki kişilerin saptanması ve klinik durumlarının tespitine yardımcı olur.Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

COVID-19 teşhisi konmuş kişilerin klinik durumlarını ve prognozlarını takip etmeye yardımcı olur. Prognozu iyiyken kötüye giden kişilerin veya prognozu kötü iken iyiye doğru giden kişilerin günlük klinik takiplerinin yapılmasına yardımcı olur.

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

COVID-19 açısından şüpheli, takip sürecindeki, karantina sürecindeki, tedavisini tamamlamış ve evde takip sürecindeki kişilerin klinik durumlarını pratik bir şekilde öğrenerek, kendisini takip eden doktorla paylaşmasına yardımcı olur.

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

COVID-19‘dan tedirgin olan, şüpheli bir ortama girmek zorunda kalan ve bu durumdan rahatsız olan kişilerin kendilerini kontrol etmesini ve bu sayede test sonucuna göre gerekli olması durumunda sağlık kuruluşlarına hızlıca başvurmasına yardımcı olur.

Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

Benzer şikayetleri olan ancak COVID-19 olmayıp başka bir enfeksiyon geçiren kişilerin ayırt edilmesine yardımcı olur.


Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

COVID-19 dışındaki idrar yolu enfeksiyonu durumunda, kişilerin erken dönemde kendi kendini kontrolüne yardımcı olur.


Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

Sağlık çalışanlarının, hastalara koydukları ön tanı, kesin tanı ve klinik takip süreçlerinde işlerini kolaylaştırır.


Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

Sertifika ve Belgeler

Foaming Test UTS Ürün Künye
Foaming Test - Covid-19 Tarama Test Kiti

Sık Sorulan Sorular

Foaming test; idrar numunesi ile 15 saniyede yapılan COVID-19 hızlı tarama test kitidir.
Foaming test içerisinde bulunan ve laboratuvarda özel olarak hazırlanan reaktan, hem virüs yüzeyinde bulunan maddelerle ve virüse ait kalıntılarla hem de virüsün ikincil olarak sebep olduğu, idrarda normalde olmaması gereken bu maddelerle reaksiyona girer. Bu reaktan test tüpünün içerisinde bulunan numune idrarla köpürerek sonuç verir.
Foaming test, yetişkinlerde, çocuklarda, yaşlılarda, bebeklerde, hastalarda, hamilelerde, COVID-19 hastalarında ise hastalığın ve tedavinin seyrini değerlendirmek için kullanılabilir.
Bazı klinik bulguları olan ancak henüz COVID-19 olup olmadığı netleşmemiş, kuluçka dönemindeki bireylerin saptanması ve klinik durumlarının tespitine yardımcı olur. COVID-19 teşhisi konmuş bireylerin klinik durumlarını ve seyirlerini (prognoz) takip etmeye yardımcı olur. Prognozu iyiyken kötüye giden bireylerin veya prognozu kötü iken iyiye doğru giden bireylerin günlük klinik takiplerinin yapılmasına yardımcı olur. Benzer şikayetleri olan ancak COVID-19 olmayan bireylerin ayırt edilmesine yardımcı olur. COVID-19 negatif olan ancak takip sürecinde olan bireylerin, karantina sürecindeki bireylerin, tedavisini tamamlamış ve evde takip sürecinde olan bireylerin klinik durumlarını pratik bir şekilde öğrenerek, kendisini takip eden doktorla paylaşmasını ve bu sayede doktorun tedavi süreci hakkında hızlıca karar vermesine yardımcı olur. COVID-19 ‘dan tedirgin olan, şüpheli bir ortama girmek zorunda kalan ve bu durumdan rahatsız olan bireylerin kendilerini kontrol etmesini ve bu sayede test sonucuna göre gerekli olması durumunda sağlık kuruluşlarına hızlıca başvurmasına yardımcı olur. COVİD-19 dışında, idrarında normalde olmaması gereken bazı maddeler olan bireylerin, kendilerini kontrol etme ve erken dönemde bir sağlık kuruluşuna danışmasına yardımcı olur. Sağlık çalışanlarının, hastalara koydukları ön tanı, kesin tanı ve klinik takip süreçlerinde işlerini kolaylaştırır.
Sağlık Bakanlığı onaylıdır. Pratik ve her ortamda yapılabilen bir testtir. sonuç 15 sn içerisinde alınabilir, sağlıklı bireylerin Covid-19 ile ilgili endişelerinin giderilmesine yardımcı olur. Hastalığa yakalanmış bireylerin klinik takiplerinin rahat ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi, bir bireyin Covid-19 dışında, vücudunda anormal giden bir durum olduğunun tespit edilebilmesi ve bu sayede erken teşhis ve tedavi imkanı sağlanabilmesi
Köpüklenme, vücuttaki virüs yükü ile doğru orantılıdır. Daha az virüs yükü ile daha az köpük, daha fazla virüs yükü ile ise daha fazla köpük oluşur. COVID-19 tanısı alan hastalar ile sağlıklı kişiler arasında yapılan laboratuvar çalışmaları sonucunda renk skalası oluşturulmuştur. Köpüğün seviyesi hastalığın da seviyesini belirtir.
Başvurmuş olduğunuz sağlık kuruşu tarafından verilecek olan Foaming Testin kullanımı oldukça kolaydır. Kullanım kılavuzundaki talimatlar uygulanarak herhangi bir yardım almadan kolaylıkla yapılabilir.
COVID-19 tanısında kullanılan kitlerinin, yeni geliştirilmiş olması ve yeterli sayıda klinik numune ile test edilmemesi gibi teknik güçlüklere bağlı olarak, belirlenen güvenlik aralığından daha yüksek hata payı barındırma olasılığı nedeniyle halk sağlığının korunması ve COVID-19 Pandemisinin yayılmasının önüne geçilebilmesi için bu tanı kitlerinin ÜTS kayıtları ve ithalatı TİTCK ön iznine bağlanmıştır. Bu kapsamda; TİTCK tarafından COVID-19 tanı kitlerinin hastalığın tanısında etkin olup olmadığının tayinin yapılması yetkisi Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Foaming test kiti ile COVID-19 şüpheli hastalara ait klinik örnekler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Foaming test kitinin COVID-19 tanısında klinik seyiri değerlendirmek üzere tarama testi olarak kullanılmasının uygun olduğu sonucuna varılmıştır
Köpük Test kiti bir teşhis kitidir. Çalışma prensibi, idrar bileşenleri ile reaksiyondur. Virüs yükü şüphesiz vücuda girdikten sonra böbreklere ulaşır. Böylelikle virüs bulaştıktan sonra ilk 3 gün içinde enfeksiyonu tespit etmek mümkündür.
Köpük test kiti; çok sayıda bilimsel çalışma neticesinde ortaya çıkmış bir teşhis kitidir. Nicel veriler, virüsün vücuttaki yükünü göstermektedir. Kullanım kolaylığı ve test sonuçlarının süresi diğer testlere benzemez. Test kiti reaktanı yine knowhow’a dayanır ve kolay kopyalanılamaz. İdrardan köpürtülerek sonuç verme yöntemi için de patent başvuruları yapılmıştır.

Bilimsel Makaleler

PharmaNona

İletişim

İnkılap Mah. Küçüksu Cad. No:109, D:19, 34764 ÜMRANİYE / İSTANBUL

Telefon

Mesai saatleri içinde sizi dinlemeye hazırız.

E-Mail

Görüş, öneri ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz.